Polityka prywatności

(obowiązuje od 25.5.2018)

PRAWODAWSTWO I PODSTAWOWE INFORMACJE

Dyrektywa w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (dalej RODO), która weszła w życie w dniu 25 maja 2018 r., zastępując obecne prawodawstwo w tej materii.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie w jakim podmiot właściwy udostępnił je administratorowi ze względu na relację biznesową lub prawną z naszą firmą.

Administratorem danych jest Hotelgram Polska sp. z o.o. (KRS: 0000831605). W procesie pozyskania danych podjęto odpowiednie środki techniczne i personalne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Zwłaszcza w obszarach możliwego nieuprawnionego do nich dostępu, ich ewentualnej zmiany, zniszczenia lub utraty. Inne obszary ochrony obejmują nieautoryzowane manipulowanie danymi, nieautoryzowane przetwarzanie i wszelkie inne niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym udostępniane są dane osobowe, szanują prawa do prywatności osób, których te dane dotyczą, i są zobowiązane do działania zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

Głównym powodem jest cel komercyjny i administracyjny. W przypadku nawiązania współpracy z nami, w ramach zawartej umowy, rejestrujemy Państwa dane kontaktowe.

Dane są niezbędne do identyfikacji kontrahenta w ramach naszej współpracy, do wystawiania faktur, oraz do identyfikacji płatności bezgotówkowych.

Jako nasz klient możesz również otrzymywać od nas (najczęściej e-mailem lub telefonicznie) informacje o nowościach i zmianach w zakupionym produkcie. Mogą to być informacje o aktualizacjach i zmianach w systemie, datach planowanych prac konserwacyjnych, itp.

Pełna rezygnacja z otrzymywania wiadomości od nas jest możliwa w stopce każdej wysyłanej wiadomości e-mail.

Twoje dane rejestrujemy do momentu rozwiązania umowy między nami, a następnie przechowujemy je przez wskazany prawem okres czasu. Twoje dane osobowe nigdy nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

Zależy nam również na stałym doskonaleniu naszych usług. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, czy pracuje z naszymi produktami, my zbieramy dane odwiedzających, informacje o wykorzystaniu witryny i jej określonych produktów. Pozyskane dane obejmują Twój adres IP, czas spędzony na stronie, adres strony, z której zostałeś przekierowany, i czas zamknięcia. W tym celu korzystamy z usług stron trzecich (Google Analytics itp.).

Dane nie mogą być przypisane do konkretnego obiektu. Informacje uzyskiwane są za pomocą plików cookie lub technologii śledzenia w celu ulepszenia naszych usług i jakości samej witryny. W dowolnym momencie możesz wyłączyć pliki cookie na swoim komputerze. Blokada ich może jednak negatywnie wpłynąć na funkcjonalność strony lub innych produktów naszej firmy.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH USUNIĘCIE

Jeśli uważasz, że otrzymaliśmy nieprawidłowe informacje o Tobie lub nie przetwarzamy danych zgodnie z obowiązującym prawem, możesz skontaktować się z nami (jako administrator danych) w dowolnym momencie. Możliwa jest modyfikacja informacji, wyjaśnienie sposobu jej przetwarzania i, na żądanie, całkowite usunięcie danych.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Wszystkie dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Chronimy je w największym możliwym stopniu za pomocą nowoczesnych technologii.

Dane osobowe, które przetwarzamy jako administratorzy, dostępne są wyłącznie dla pracowników, którzy wspierają administracyjne i techniczne działanie naszego oprogramowania i innych powiązanych produktów.

Nasi pracownicy stykający się z Twoimi danymi osobowymi zobowiązani są do zachowania najwyższej poufności w odniesieniu do charakteru i treści danych.

Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest ustawowy obowiązek przekazywania danych organom administracji rządowej.